חוות השאנטי- חיבור בין האדם לחיה (ע"ר)

אירועים בחוות השאנטי

❤️ 💛 💚

בחווה גרים 250 בעלי חיים שיקבלו את פניכם בשמחה 🙂

פסח 2024

הילדים נהנים ואתם תורמים למען בעלי החיים

האירוע: פסח לילדים בחוות השאנטי
מתי? 14-18/04/24 שעות 8:00-16:00
מתאים לילדים בגילאי בית ספר יסודי
תרומה לכל הימים: 1200 ש"ח

*כל ההכנסות תרומה לבעלי החיים
הכניסה בהרשמה מראש

מה מחכה לכם בפסח?

> 5 ימים של כיף חיים
> סביבה ענקית של מאות בעלי חיים מחיות משק ועד כלבים וחתולים חמודים 
> מתחמים גדולים
> מרחבים
> סדנאות ופעילויות העשרה
> צוות מקצועי חם ואוהב
> כולל 2 ארוחות מלאות בוקר וצהריים
>פירות וירקות חופשי לכל אורך הפעילות

הפתעות נוספות לילדים

לשיריון המקום באירועי פסח,
מלאו את הטופס ותעברו מיד
לדף התשלום 

שבת 20/4

יום התרמה למשפחות

האירוע:  יום התרמה למשפחות
מתי? 20/4/24  10:00-13:00
כניסה בתרומה של (מינ'): 50 שקלים לאדם (מעל גיל 3)

*כל ההכנסות תרומה לבעלי החיים
*נכה + מלווה ללא עלות
הכניסה בהרשמה מראש

מה באירוע?
> איפור 
> סדנאות יצירה
> ג'אגלינג
> היכרות עם בעלי החיים
> האכלת בעלי חיים
>מוזיקה נעימה ברקע
הפתעות נוספות לילדים

לשיריון מקום באירוע: ההתרמה למשפחות
מלאו את הטופס ותעברו מיד
לדף התשלום  

אירועים שנסגרו

פורים 2024

מוזמנים למפגש קהילתי מקרב ומהנה

האירוע: יום התרמה למען בעלי חיים בפורים 
מתי? 24/3/24  10:00-13:00
כניסה בתרומה של (מינ'): 50 שקלים לאדם (מעל גיל 3)

*כל ההכנסות תרומה לבעלי החיים
*נכה + מלווה ללא עלות
הכניסה בהרשמה מראש

מה באירוע?
> איפור 
> סדנאות יצירה
> סאג' לילדים
> היכרות עם בעלי החיים
> האכלת בעלי חיים
>מוזיקה נעימה ברקע
הפתעות נוספות לילדים

האירוע נסגר

תקנון חוות השאנטי:


כמה דברים שחשוב לדעת לפני שמזמינים כרטיס
*ניתן לבטל את ההזמנה עד 24 שעות לפני מועד הגעתכם.
*חוות השאנטי היא עמותה, לצערנו איו ביכולתנו לזכות לאחר הרכישה, נשמח לתאם מולכם מועד חלופי, לפחות שבוע מראש על בסיס מקום פנוי.
*אורך המפגש עד 3 שעות.
* לא ניתן להישאר בשטח החווה לאחר תום המפגש.
* לצערנו אין כניסה עם כלבים או כל בעל חיים אחר לשטח החווה.
* יש להגיע עם נעליים סגורות בלבד. חשוב להביא עמכם גם בקבוק מים וכובע.
* אופי החווה הוא טבעוני המכבד את כל סוגי החיות למיניהן, לכן אם נתקפתם רעב ניתן להכניס לחווה אוכל טבעוני בלבד.

כללי בטיחות והוראות התנהגות בחוות השאנטי:
1. אין לעשן בשטח החווה ואין להדליק אש בשטח החווה.
2. אין להיכנס לחווה לבד ללא ליווי איש צוות, אין להכניס ידיים לשער הכניסה של החווה, ולכל שער בחווה, אין להכניס אצבעות דרך חרכי הגדרות או מעליהן.
3. אין להכניס כלי זכוכית ו/או חפצים חדים לשטח החווה.
4. אין להכניס חומרים מסוכנים לחווה, לרבות דלק, דבק, חומצות, חומרי ניקוי ו/או תרופות.
5. אין להכניס כלי נשק לשטח החווה.
6. אין להאכיל את בעלי החיים בחווה אלא באופן ובמזון על פי הוראות הצוות המקצועי בחווה.
7. אין להימצא בשטח החווה ללא נעליים גבוהות וסגורות.
8. אין להיכנס למתחמי בעלי החיים בחווה ללא ליווי הצוות המקצועי ובהתאם להנחיותיו.
9. אין להשליך אשפה מעל סוג שהוא – כפפות, ניירות, אריזות, פלסטיק, ניילונים ושאר סוגי פסולת. יש להשליך אשפה רק אל תוך הפחים המיועדים לכך, על מנת למנוע חנק ופגיעות בריאותיות לבעלי החיים.
10. אופי החווה הוא טבעוני המכבד את כל סוגי החיות למיניהן, לכן אם נתקפתם רעב ניתן להכניס לחווה אוכל טבעוני בלבד.

11. אין להטריד או לפגוע בבעלי החיים בחווה. זכרו! – החווה היא ביתם, גלו רגישות ואדיבות עבור כל הנוכחים בחווה.
אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את כל האמור במסמך זה.
_____

כתב ויתור ושחרור מאחריות:

בחתימתי מטה הריני מצהיר/ה, מסכים/מה ומאשר/ת כדלקמן:
1. אני מבין/נה כי חוות השאנטי – מקלט שיקומי לבעלי חיים (להלן: "העמותה") נוסדה ונועדה על מנת להיות מקלט לבעלי חיים אשר ניצלו במאמץ רב על ידי העמותה מחיי ניצול אכזריים ורוב החיות עברו טיפול רפואי ממושך ושיקום ארוך.
2. א. אני מבין/נה כי ביקורי ו/או התנדבותי בעמותה כרוך בסיכון של פגיעה לגוף ו/או לרכוש  כתוצאה מפגיעה או מגע עם החיות או ממתקני העמותה ואני לוקח/ת על עצמי מרצון את כל הסיכונים הללו.
ב. אני מבין/נה כי במקרה ואגיע לחווה עם קטין/ה שבאחריותי ו/או בחסותי יחול כל האמור לעיל ולהלן, אף עלי ועל הקטין ביחד ולחוד, והנני מצהיר זאת אף בשמו/ה.
3. הריני מקבל/ת על עצמי את האחריות המלאה לכל נזק אם יגרם לי ו/או לקטין/ה שבחסותי ו/או באחריותי מכל מקור שהוא, ואני לבדי אשא בתוצאות המלאות, הישירות ו/או העקיפות לכל נזק, לנפש/לגוף ו/או לרכוש, אשר יגרם לי/לנו.
4. הריני משחרר/ת בזאת מכל אחריות את העמותה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מהפועלים מטעמה ו/או בעל המקרקעין (כל אלו יקראו להלן, במאוחד: " החווה") מכל אחריות ו/או חבות חוקית לנזק מסוג כלשהו שיגרם לי/לנו. הנני מוותר/ת, ויתור מלא, סופי ומוחלט, על כל טענה ו/או זכות תביעה מכל סוג שהוא כלפי החווה, בגין כל נזק/ים אשר יגרם/ו לי/לנו.
5. הנני מתחייב/ת בזאת לשפות את החווה ו/או מי מהם בגין כל נזק אשר אני אגרום במהלך שהותי בחווה ברשלנות ו/או בזדון , לרבות הוצאות משפטיות ושכ"ט עו"ד ולרבות בגין תביעות מוטבים ותביעות של מוסדות רפואיים שונים, וזאת בתוך 30 ימים, לכל היותר, ממועד קבלת דרישת החווה.
6. הנני מתחייב/ת לשפות את העמותה ו/או את חליפיה במידה ויתבעו על ידי מי מטעמי ו/או מחליפי ו/או על ידי מיטיב (לרבות נתבע או מבטח) בגין נזקים מכל מין וסוג שהוא שיגרמו לי או לקטין/חסוי בעת שהותיר/ו במקלט ו/או בעקבותיה.
7. ידוע לי כי חתימתי על כתב ויתור ושחרור מאחריות זה הינו תנאי יסודי ועיקרי לכניסתי לחווה, כי אלמלא התחייבויותיי והצהרותיי האמורות לעיל לא היו מאפשרים לי להיכנס לחווה וכי קראתי את האמור בכתב זה בעיון, הבנתי את תוכנו וחתמתי עליו מרצוני הטוב.

דילוג לתוכן